คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT

1535

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมกิจกรรมอบรทมการใช้งาน Social Network สำหรับผู้สูงอายุ ประชาชนและเยาวชน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการยกระดับพัฒนาทักษะการใช้ ICT ให้กับคณะทำงานเพื่อนำไปสู่การใช้งานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกในชุมชน สำหรับกิจกรรมนี้จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา

  

 

Last modified on วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2559 15:16
Login to post comments

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook