ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลและวิจัยในระดับชุมชน

1198

3-4 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานบริการวิชาการมหาวิทยานเรศวร ร่วมกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว จัดการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว ณ ชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Last modified on วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559 12:54
Login to post comments

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook