ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

2284

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ย. 58 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st ASEAN Conference on “Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development” จัดแสดง ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยเป็นการนำเสนอสภาพปัญหาและข้อมูลที่สำคัญในชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว

 

 

Last modified on วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2558 00:28
Login to post comments

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook