การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว

2809

เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สมาชิกชุมชนบ้านค้างภิบาล และชุมชนบ้านพะเด๊ะ ได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตผักไฮโดรโพรนิกส์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว"

ซึ่งจัดโดยอาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา  อาจารย์ธีรศิลป์ กันธา  นายภูริวัจน์  ยอดคำ และนายดวงดี ทองคูณคณาลาภ  จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตในการหารายได้เสริมจากการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังเป็นการหาแนวทางผลิตอาหารที่หลีกเลี่ยงและลดการรับแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายอีกด้วย หลังจากที่ได้มีการอบรมไปแล้วนั้นได้มีกลุ่มชาวบ้านที่ประสงค์จะทดลองนำร่องในการผลิตพืชไฮโดรโพรนิกส์เพื่อเป็นธุรกิจเสริมในครัวเรือนอีกด้วย

 
 
Last modified on วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558 00:45
Login to post comments

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook