การให้เผยแพร่ข้อมูลใหักับภาคส่วนต่างๆ

2670

วันที่ 19 พค. 58 ประธานคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

นายญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ ประธานคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในนามตัวแทนของชุมชนคนพระธาตุผาแดง เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 19 พค. 58  เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง

Last modified on วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2558 11:45
Login to post comments

ติดต่อคณะทำงาน

ศูนย์ประสานงานคณะทำงานฯ

  • ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  • 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 081-4425487
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook